แก้ ต้อง แก้ ~ / .bash_profile อย่า ลืม comando para ejecutar นี้ – Digital Thai Valley

เครื่อง เด ฟ บน เครื่อง Mac ๆ ๆ คน คงจะ รู้จัก เจ้า. Bash_profile ดี อย่าง ดี (AVA เฉพาะ เด ฟ สาย JAVA และ Android) ash ครั้ง ครับ ที่ เรา จะ มี ปัญหา กับ เจ้า นี้ นี้

~ / .bash_profile

ใช้ อยู่ ที่ ความ ถนัด ของ แต่ละ คน ครับ ว่า จะ ใช้ Editor ไหน ไหน vi, nano หรือ VsCode ก็ เลือก ได้ เลย ตาม ความ ถนัด ครับ

$> vi ~/.bash_profile
$> nano ~/.bash_profile
$> code ~/.bash_profile

S-VsCode VsCode

เป็น นี้ เป็น bash_profile n ผม ที่ ผม ใช้ นะ ครับ หวัง ว่า จะ เป็น Instrucción ได้

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home)export ANDROID_HOME=/Users/[YOUR_USERNAME]/Library/Android/sdkexport ANDROID_SDK_ROOT=/Users/[YOUR_USERNAME]/Library/Android/sdkexport ANDROID_AVD_HOME=/Users/[YOUR_USERNAME]/.android/avdexport PATH=$ANDROID_SDK_ROOT/emulator:$ANDROID_SDK_ROOT/tools:$PATH

ถ้า นี้ ไม่มี ผิด ไม่มี ถูก นะ ครับ ถ้า Establecer ตรง ผ่าน ทำงาน ได้ ก็ โอ เค ครับ

เรียบร้อย เรา มี การ แก้ไข เจ้า ไฟล์ นี้ Guardar เรียบร้อย แล้ว มัน จะ ยัง ไม่ ทำงาน ทันที ครับ เรา จะ ต้อง สั่ง มัน ให้ ทำงาน ด้วย línea de comando ด้าน ล่าง นี้ ครับ

$> source ~/.bash_profile

S เปิด แก้ ไม่ ยาก เปิด sh Zshell bash ครับ ครับ

$> code ~/.zshrc

เลื่อน เลื่อน ลง ล่าง สุด ครับ ใส่ บรรทัด นี้ ลง ไป

source ~/.bash_profile

เปิด เปิด Terminal ขึ้น มา ทุก ครั้ง มัน จะ รัน. Bash_profile ให้ ทุก ครั้ง ครับ

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *